Naukajazdy.pl - Serwis dla kursantów i ośrodków szkolenia kierowców.


Artykuły:


Rowerzyści nadal czekają na nowe znaki

Od kilku miesięcy trwa procesowanie nowel rozporządzeń w sprawie znaków drogowych. Propozycja nowych przepisów wprowadzą nowe znaki z grupy dodatkowych znaków szlaków rowerowych, dzięki którym będzie możliwe efektywne oznakowanie szlaków rowerowych. Pozwolą w sposób czytelny i jednoznaczny przekazać rowerzyście informację dotyczące szlaku rowerowego, jego rzeczywistego przebiegu, zmiany kierunku oraz występujących na nim utrudnień.