Naukajazdy.pl - Serwis dla kursantów i ośrodków szkolenia kierowców.


Znaki uzupelniajace

(F-13)
Przejazd tranzytowy określonego rodzaju pojazdów
(F-14a)
Tablice wskaźnikowe na autostradzie
(F-14b)
Tablice wskaźnikowe na autostradzie
(F-14c)
Tablice wskaźnikowe na autostradzie
(F-15)
Przeciwny kierunek na lewym pasie ruchu.
(F-16)
Koniec wewnętrznego pasa ruchu na jezdni dwukierunkowej.
(F-17)
Koniec wewnętrznego pasa ruchu na jezdni jednokierunkowej.
(F-18)
Przeciwny kierunek dla karetek pogotowia na lewym pasie ruchu.
(F-19)
Pas ruchu dla określonych pojazdów
(F-20)
Część drogi (pas ruchu) dla określonych pojazdów
(F-21)
Ruch skierowany na sąsiednią jezdnię
(F-22)
Ograniczenia na pasie ruchu