Naukajazdy.pl - Serwis dla kursantów i ośrodków szkolenia kierowców.


Kontrola szkolenia kierowców


09 Paź. 2014

Najwyższa Izba Kontroli postanowiła sprawdzić, czy nowy system szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców, funkcjonuje prawidłowo i wpływa pozytywnie na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Młodzi kierowcy(do 24 lat) z krótkim stażem(do 2 lat) są sprawcami ok 20% wszystkich wypadków drogowych.

Od początku ubiegłego roku obowiązują nowe przepisy, których głównym celem było wprowadzenie rozwiązań, służących poprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, poprzez podniesienie jakoś szkolenia kandydatów na kierowców.

NIK zbada, na ile wprowadzone nowe zasady przyczyną się do likwidacji odnotowywanych w ostatnich latach negatywnych zjawisk, związanych z procesem uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami.

Izba oceni też, jak jednostki administracji publicznej, nadzorujące przebieg szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców oraz wydawania im stosownych uprawnień - wykonują przypisane im zadania.

NIK aktualnie prowadzi kontrole w wybranych starostwach powiatowych, urzędach miast i urzędach marszałkowskich oraz wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego (WORD), sprawdzając m.in.:

 

  • jakość nadzoru nad wykonywaniem badań lekarskich i przeprowadzaniem badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu oraz wydawaniem odpowiednich orzeczeń,
  • warunki lokalowe, wyposażenie oraz plac manewrowy ośrodków szkolenia (czy spełniają stosowne wymagania),
  • rzetelność przeprowadzanych szkoleń i egzaminów,
  • kwalifikacje egzaminatorów i warunki ich zatrudnienia,
  • wykorzystanie pieniędzy z egzaminów,
  • szkolenia i egzaminy dla osób, które weszły w konflikt z prawem (spowodowanie wypadku, jazda w stanie nietrzeźwym),
  • wykorzystania przez jednostki samorządowe danych przetwarzanych przez Centralną Ewidencję Kierowców.

NIK chce również ocenić funkcjonowanie systemu szkolenia i egzaminowania (aktualnego i poprzednich, poczynając od 2010 roku ) poprzez badania ankietowe (ankieta dostępna na stronach internetowych NIK:zapytania.nik.gov.pl). Ankietę może wypełnić każdy, kto przystępował w ciągu ostatnich pięciu lat do egzaminu państwowego na prawo jazdy. Pytania dotyczą zarówno przebiegu egzaminu, jak i jakości prowadzonego szkolenia.

Informacja o wynikach kontroli zostanie opublikowana na początku II kwartału przyszłego roku.


źródło: Najwyższa Izba Kontroli

FOTORADAR PATRZY
Niedawno dostałeś prawo jazdy? Wybierasz się w dłuższą trasę? Dowiedz się wszystkiego o fotoradarach. Jak wyglądają? Jak ich uniknąć? Jak postępować w przypadku sfotografowania? Bądź świadomy swoich...
Opony letnie, zimowe czy całoroczne
Wielu kierowców często staje przed wyborem opon. Jakie wybrać, letnie, zimowe czy całoroczne? Opona samochodowa jest istotnym elementem pojazdu. Ma bezpośredni kontakt z nawierzchnią drogi, odpowiada za...
Zobacz także podobne wiadomości