Naukajazdy.pl - Serwis dla kursantów i ośrodków szkolenia kierowców.


Odbiór prawa jazdy


01 Sie. 2012

Status procesu produkcji naszego prawa jazdy można sprawdzić na stronie www.kierowca.pwpw.pl.
Czas oczekiwania to według przepisów 30 dni , w praktyce do 3 tygodni.


Prawo jazdy wydaje za opłatą (aktualnie - 70 zł) starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o nie. Wyjątkiem jest powiat warszawski, w którym prawa jazdy wydawane są przez właściwe ze względu na miejsce zamieszkania Urzędy Dzielnicowe, a konkretnie Wydziały lub Referaty Komunikacji Urzędów Dzielnicowych).

Żołnierzom zasadniczej służby wojskowej, prawo jazdy wydaje na czas nie dłuższy niż 1 rok dowódca jednostki wojskowej. Po zakończeniu służby wojskowej, wydany przez dowódcę jednostki dokument podlega wymianie przez starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej.

Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o kierujących pojazdami podpisane
Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o kierujących pojazdami podpisane przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej - Sławomira Nowaka.
Cztery kółka na wakacjach
Sezon w pełni, zarówno w kalendarzu, jak i w prognozie pogody. Wyruszając samochodem w podróż, musimy być przygotowani, na to, że wszystko się może zdarzyć. Powinniśmy pamiętać o podstawowych kwestiach, nie...
Zobacz także podobne wiadomości