Naukajazdy.pl - Serwis dla kursantów i ośrodków szkolenia kierowców.


Kodeks Drogowy

Art. 100d.

  1. Udostępnienie danych zgromadzonych w ewidencji następuje:
    1. dla podmiotów, o których mowa w art. 100c ust. 1 i 2 - nieodpłatnie;
    2. dla podmiotów, o których mowa w art. 100c ust. 3 - odpłatnie.
  2. (uchylony).