Naukajazdy.pl - Serwis dla kursantów i ośrodków szkolenia kierowców.


Kodeks Drogowy

Art. 120.

  1. Zarząd województwa nadaje ośrodkowi statut.
  2. Statut ośrodka określa w szczególności jego organizację i warunki tworzenia oddziałów terenowych.