Naukajazdy.pl - Serwis dla kursantów i ośrodków szkolenia kierowców.


Kodeks Drogowy

Art. 140l.

  1. W pracach Krajowej Rady i Wojewódzkiej Rady mogą brać udział z głosem doradczym:
    1. przedstawiciele organizacji pozarządowych, których statutowy zakres działalności obejmuje zagadnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego;
    2. pracownicy naukowi wyższych uczelni lub jednostek badawczo-rozwojowych;
    3. niezależni eksperci.