Naukajazdy.pl - Serwis dla kursantów i ośrodków szkolenia kierowców.


Kodeks Drogowy

Art. 140i.

 1. W skład Wojewódzkiej Rady wchodzą:
  1. przewodniczący - marszałek województwa;
  2. zastępcy przewodniczącego:
  3. wojewoda,
  4. wojewódzki komendant Policji;
  5. sekretarz - wskazany przez marszałka województwa;
  6. członkowie Wojewódzkiej Rady wskazani przez wojewodę, zarząd województwa, zarządy powiatów, wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), komendanta wojewódzkiego Policji, Komendanta Państwowej Straży Pożarnej, dyrektora właściwego oddziału terenowego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zarząd dróg wojewódzkich, zarządy dróg powiatowych, wojewódzkiego kuratora oświaty