Naukajazdy.pl - Serwis dla kursantów i ośrodków szkolenia kierowców.


Artykuły:


Nowe testy na prawo jazdy od 19 stycznia 2013 r.

Zasady zdawania egzaminów na prawo jazdy zmienią się dopiero w przyszłym roku – zdecydował Sejm. Posłowie przyjęli nowelizację ustawy o kierujących pojazdami, która przesuwa o rok termin wejścia w życie nowych przepisów dotyczących praw jazdy.

Samochód marzeń

Samochód dla osoby niepełnosprawnej, to nie tylko pojazd do przemieszczania się, to samodzielność, niezależność.

Egzamin wewnętrzny

Na zakończenie kursu prawa jazdy może być przeprowadzony egzamin wewnętrzny. Ma on sprawdzić czy kandydat może podejść do egzaminu państwowego.

Jak założyć szkołę jazdy?

Przedsiębiorca, zanim otworzy szkołę jazdy, musi spełnić kilka warunków. Jego siedziba lub miejsce zamieszkania musi znajdować się na terenie Polski. W przypadku gdy szkoła jazdy jest np. rozszerzeniem dotychczas prowadzonej działalności gospodarczej, to firma jego nie może być w stanie likwidacji lub upadłości. Osoba prowadząca taką działalność nie może być prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom. Dotyczy to zarówno osoby fizycznej osobiście prowadzącej działalność gospodarczą, jak i członków organów osoby prawnej.

Jak zostać instruktorem?

Wiele osób, które posiadają już prawo jazdy, chciałoby uczyć innych. Muszą one zdawać sobie z tego, że nie jest to tylko nauka przepisów, metod prowadzenia samochodu, ale przede wszystkim nauka odpowiedzialności. Przyszły kierowca bardzo często, silnie przeżywa zajęcia i późniejszy egzamin. Instruktor musi umieć zapanować nad nerwami, nie tylko kursanta …

Licencja na taksówkę

Podstawa prawna: 1. Art. 6, 7 i 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 125, poz.1371 z późniejszymi zmianami).   2. § 1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie wzoru licencji na wykonywanie transportu drogowego, wypisu z licencji oraz wykazu pojazdów samochodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 145, poz. 1630).   3. § 2 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie określenia wysokości opłat za czynności administracyjne związane z udzielaniem i wydawaniem uprawnień na wykonywanie transportu drogowego osób i rzeczy oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 150, poz. 1685).   4. Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2000 r. Nr 86, poz. 960 z późniejszymi zmianami).

Przewóz rzeczy i osób.

W dniu 10-09-2010 r. przestały obowiązywać przepisy dotyczące organizacji kursów dokształcających dla kierowców zawodowych w zakresie  przewozu rzeczy lub osób.

ADR

ADR to europejska umowa dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych (ADR) sporządzona w Genewie 30 września 1957 r. opracowana i wydana przez Europejski Komitet Transportu Wewnętrznego, ratyfikowana przez Polskę w 1975r.  

Poprawki do ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych wchodzą w życie 1.01.2012 r.

Informacja w sprawie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych podpisana 7 września 2011 r. wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.