Naukajazdy.pl - Serwis dla kursantów i ośrodków szkolenia kierowców.


W jaki sposób odzyskać prawo jazdy?


13 Maj. 2010

Prawo jazdy może być zatrzymane w związku z przekroczeniem przez kierowcę limitu punktów karnych, podrobieniem prawa jazdy, upłynięciem terminu ważności lub zniszczeniem dokumentu oraz podejrzeniem, że kierowca popełnił przestępstwo lub wykroczenie, za które może zostać orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów np. jazda po alkoholu. Wtedy policjant ma prawo zatrzymać prawo jazdy za pokwitowaniem i nie można prowadzić wtedy samochodu. 


 
 
Gdy przekroczymy limit 24 punktów, w przypadku kierowców, którzy mają staż dłuższy niż rok, policja przekazuje informację o tym do starosty. Starosta przesyła kierowcy skierowanie na egzamin sprawdzający kwalifikacje. Jest to egzamin taki sam jaki przechodzą kandydaci na kierowców.
Ze skierowaniem kierowca powinien zgłosić się do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Jeżeli kierowca nie pojawi się w WORD w wyznaczonym terminie lub jeżeli nie zda egzaminu, informacja ta trafi do starosty. Wtedy kierowca otrzyma kolejny dokument tj. zaświadczenie umożliwiające zdawanie egzaminu (gdzie nie będzie wskazany termin). Dokument ten potrzebny jest do zapisania się na egzamin.

Kierowcy , którzy mają prawo jazdy maksimum rok, po uzbieraniu 21 lub więcej punktów automatycznie mają cofane uprawnienia do prowadzenia pojazdów. Decyzję tą wydaje starosta. Starosta wydaję tę decyzję po otrzymaniu informacji od policji o stanie konta punktowego.
Kierowca aby mógł ponownie uzyskać uprawnienia, musi zapisać się na kurs nauki jazdy, a następnie zdać egzamin teoretyczny i praktyczny.Przepisy przewidują również cofnięcie uprawnień w przypadku przeciwwskazań zdrowotnych, takich jak alkoholizm czy choroby psychiczne.
Stwierdza to lekarz i wydaje stosowne orzeczenie. I również lekarz podejmuje decyzję o odzyskaniu prawa jazdy, gdy przeciwwskazania do prowadzenia pojazdów ustąpiły.Sąd orzeka zakaz prowadzenia pojazdu m.in. w sytuacji, gdy kierowca prowadził pod wpływem alkoholu, narkotyków lub spowodował wypadek.

W momencie gdy zakaz został wyznaczony na krócej niż rok, można po okresie kary zgłosić się do wydziału komunikacji po odbiór dokumentu. Gdy natomiast zakaz został wyznaczony na dłużej niż rok, kierowca będzie musiał zdawać egzamin praktyczny i teoretyczny.
 
Odszkodowanie po kolizji z dziurą w drodze
Większość kierowców od czasu do czasu wpada w dziurę w jezdni.
Dzieje się tak dlatego, że jakość polskich dróg pozostawia wiele do życzenia.
 Konsekwencją złej jakości polskich dróg jest...
Co wpływa na żywotność silnika
Często szybsze zużywanie się poszczególnych elementów silnika oraz zwiększone spalanie jest wynikiem zaniedbań. Bardzo często przyczyną większego zużycia paliwa jest hamowanie na luzie. Standardowe hamowanie...
Zobacz także podobne wiadomości