Naukajazdy.pl - Serwis dla kursantów i ośrodków szkolenia kierowców.


Jak odzyskać prawo jazdy?


09 Wrz. 2010

A co gdy nasze wyczyny zarejestruje fotoradar czy baczne oko drogówki? Gdyby ktoś nie wiedział to już udzielam odpowiedzi – otóż najczęściej jest to mandat drogowy i punkty karne. Jednak nie tylko zebranie 24 punktów w ciągu roku grozi utratą tego niemal najpotrzebniejszego uprawnienia dla współczesnego człowieka, istnieje jeszcze kilka innych przypadków, kiedy musimy pożegnać się z naszym PRAWEM JAZDY.

 

A CO GDY JEŹDZIMY NIE ZGODNIE Z KODEKSEM RUCHU DROGOWEGO I UTRACIMY PRAWO JAZDY?

Każdemu kierowcy, choć raz na jakiś czas zdarza się przekroczyć prędkość, wyprzedzić na podwójnej ciągłej, przejechać na „późnym pomarańczowym”….

A co gdy nasze wyczyny zarejestruje fotoradar czy baczne oko drogówki? Gdyby ktoś nie wiedział to już udzielam odpowiedzi – otóż najczęściej jest to mandat drogowy i punkty karne. Jednak nie tylko zebranie 24 punktów w ciągu roku grozi utratą tego niemal najpotrzebniejszego uprawnienia dla współczesnego człowieka, istnieje jeszcze kilka innych przypadków, kiedy musimy pożegnać się z naszym PRAWEM JAZDY.Policja może zatrzymać nam prawo jazdy za pokwitowaniem w przypadku, gdy:

 • Kierowca przekroczy limit 24 punktów karnych
 • Legitymuje się podrobionym prawem jazdy
 • Upłynął jego termin ważności
 • Dokument jest zniszczony, co uniemożliwia odczytanie danych
 • Istnieje podejrzenie, że kierowca popełnił przestępstwo lub wykroczenie, za które może zostać orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów np. po spożyciu alkoholu, narkotyków

W praktyce oczywiście oznacza to, że nie możemy prowadzić już samochodu!!!

Natomiast za wykroczenie tego zakazu grozi nam kara grzywny od 20 do 5 tys. zł.

W momencie, gdy minął już orzeczony zakaz prowadzenia pojazdu wydany przez odpowiedni organ wtedy:
Art. 114 ustawy z 20.06.1997r. prawa o ruchu drogowym stanowi, że osoba ubiegająca się o zwrot zatrzymanego prawa jazdy lub pozwolenia do kierowania nim, którego była pozbawiona na okres przekraczający 1 rok podlega kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji. Zgodnie z tym przepisem, dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem wydaje się po zdaniu, przez zainteresowaną osobę, odpowiedniego do rodzaju uprawnienia egzaminu państwowego sprawdzającego kwalifikacje.

W sytuacji, gdy zakaz wydany był na okres krótszy niż 12 miesięcy, to taki obowiązek nie istnieje. Osoba, której zakaz dotyczył, po upłynięciu okresu jego obowiązywania, może odebrać prawo jazdy w wydziale komunikacji.

Jeśli jednak uzbieramy ponad 24 punkty i stracimy nasze prawo jazdy to:

 • w przypadku kierowców ze stażem dłuższym niż rok, policja przekazuje informację o tym do starosty. Ten przesyła kierowcy skierowanie na egzamin sprawdzający kwalifikacje (ze wskazaniem terminu, do kiedy trzeba go zdać). To taki sam egzamin (teoretyczny i praktyczny), jaki przechodzą kandydaci na kierowców.
 • Ze skierowaniem udajemy się do WORDu w wyznaczonym terminie. Jeśli nie stawimy się jednak na egzamin lub go po prostu oblejemy to informacja taka trafi do starosty. Następnie otrzymamy ponowne zaświadczenie umożliwiające zdawanie egzaminu (teraz już bez wskazania konkretnej daty). Jeśli nie zdamy egzaminu praktycznego przy drugim podejściu to będziemy musieli zaliczyć część pisemną.
 • Kierowcy posiadającemu prawo jazdy krócej niż rok cofane jest uprawnienie do prowadzenia pojazdów po uzbieraniu 21 punktów. Aby ponownie uzyskać uprawnienia trzeba zapisać się na kurs i zdać egzamin zarówno teoretyczny jak i praktyczny
 • Uprawnienia mogą zostać cofnięte także w przypadku chorób psychicznych czy alkoholizmu stwierdzonego i orzeczonego przez lekarza.

Kilka przydatnych informacji:

 • Jeśli zdamy egzamin, możemy dalej posługiwać się dokumentem. Gdy prawo jazdy zatrzymała policja, odbieramy je w wydziale komunikacji, w którym zostało wydane.
 • W przypadku niezdania egzaminu, zapada decyzja o cofnięciu uprawnień. Prawo jazdy trzeba oddać w wydziale komunikacji, a kierowca otrzymuje zaświadczenie od starosty o możliwości ponownego zdawania egzaminu.
 • Do egzaminu można przystępować dowolną ilość razy, jednak każdorazowo wymagane jest otrzymanie zaświadczenia o możliwości dopuszczenia do egzaminu.
 • 14, a nawet 15 miesięcy może trwać odzyskiwanie prawa jazdy przez osoby, które utraciły je w związku z jazdą po spożyciu alkoholu.

Na koniec pozostawiam pytanie otwarte: czy oby na pewno warto nie przestrzegać przepisów, gdy buduje się w Polsce coraz więcej dróg, po których bądź, co bądź czasem miło „poszusować”?

 

 

Zimą można łatwiej zdać na prawo jazdy
Egzaminatorzy przyznają, że w zimie łatwiej jest zdać egzamin na prawo jazdy. Zimą można jechać wolno i spokojnie zastanawiać się nad każdym ruchem kierownicy. Egzaminatorzy znacznie ostrożniej i mniej...
Wyposażamy apteczkę samochodową
Co to znaczy dobrze wyposażyć apteczkę samochodową, co musimy w niej mieć by w razie wypadku nie była tylko kuferkiem z watą czy pojemnikiem na przeterminowane krople żołądkowe?Dobrze wyposażona apteczka,...
Zobacz także podobne wiadomości