Naukajazdy.pl - Serwis dla kursantów i ośrodków szkolenia kierowców.


Egzamin wewnętrzny


09 Sie. 2012

Na zakończenie kursu prawa jazdy może być przeprowadzony egzamin wewnętrzny. Ma on sprawdzić czy kandydat może podejść do egzaminu państwowego.

Zasady przeprowadzania egzaminu wewnętrznego:
 1. Egzamin wewnętrzny składa się z części:
  • teoretycznej - przeprowadzanej w sali szkoleniowej przy użyciu testu komputerowego lub w formie testów pisemnych;
  • praktycznej - przeprowadzanej na placu manewrowym i w ruchu drogowym.
 2. Do egzaminu może przystąpić osoba, która odbyła co najmniej minimalną wymaganą programem ilość godzin zajęć teoretycznych i praktycznych.
   
 3. Warunkiem przeprowadzenia części praktycznej egzaminu wewnętrznego, jest uzyskanie pozytywnego wyniku z części teoretycznej.
   
 4. Egzamin wewnętrzny przeprowadza instruktor wyznaczony przez kierownika ośrodka szkolenia. Jeżeli instruktor prowadzący nie przeprowadza egzaminu wewnętrznego jest on obowiązany uczestniczyć w tym egzaminie.

Zakres części teoretycznej egzaminu, ilość pytań egzaminacyjnych, ich tematyka, sposób oceny egzaminu teoretycznego oraz czas jego przeprowadzenia jest zgodny z zasadami przeprowadzania egzaminu teoretycznego na egzaminie państwowym na prawo jazdy.

Informację o wyniku egzaminu teoretycznego, ilości popełnionych błędów, dacie przeprowadzenia egzaminu, podpisaną przez instruktora prowadzącego oraz osobę szkoloną, umieszcza się w formie pisemnej w dokumentacji uczestnika kursu lub szkolenia.

Zakres części praktycznej egzaminu wewnętrznego, kryteria oceny, oraz czas trwania są zgodne z zasadami przeprowadzania egzaminu praktycznego na egzaminie państwowym na prawo jazdy.

W trakcie przeprowadzania części praktycznej egzaminu wewnętrznego, realizuje się wszystkie przewidziane dla egzaminu państwowego na prawo jazdy zadania egzaminacyjne, bez względu na ilość popełnionych błędów.

W trakcie egzaminu praktycznego instruktor wypełnia kartę przebiegu egzaminu praktycznego i wyszczególnia
w niej popełnione przez osobę egzaminowaną błędy.

Po zakończeniu części praktycznej egzaminu wewnętrznego instruktor przeprowadzający egzamin omawia z osobą egzaminowaną popełnione przez nią błędy.

W przypadku zakończenia egzaminu z wynikiem negatywnym, na podstawie wypełnionej karty przebiegu egzaminu praktycznego instruktor prowadzący wraz z osobą egzaminowaną ustala dalszy zakres szkolenia niezbędny do uzyskania wszystkich umiejętności.

Kartę przebiegu egzaminu praktycznego podpisuje instruktor przeprowadzający egzamin, instruktor prowadzący i osoba egzaminowana.

Kartę przebiegu egzaminu wewnętrznego otrzymuje osoba egzaminowana.

Jako kartę przebiegu egzaminu wewnętrznego wykorzystuje się kartę przebiegu egzaminu praktycznego stosowaną do przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy.

Podstawa prawna:
- Rozporzązdenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów.

 

Cztery kółka na wakacjach
Sezon w pełni, zarówno w kalendarzu, jak i w prognozie pogody. Wyruszając samochodem w podróż, musimy być przygotowani, na to, że wszystko się może zdarzyć. Powinniśmy pamiętać o podstawowych kwestiach, nie...
Wyśpij się w domu!
Zasypianie za kierownicą, jest wynikiem zmęczenia – długotrwałe prowadzenie samochodu, brak przerw w podróży, wczorajsza impreza i … 586 wypadków, 117 osób nie żyje, a 877 zostało rannych . Pora dnia,...
Zobacz także podobne wiadomości