Naukajazdy.pl - Serwis dla kursantów i ośrodków szkolenia kierowców.


Kodeks Drogowy

Art. 116.

  1. Zarząd województwa tworzy, po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw transportu, wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego na obszarze województwa.
  2. Ośrodek jest samorządową wojewódzką osobą prawną.
  3. Zarząd województwa sprawuje nadzór nad ośrodkiem.