Naukajazdy.pl - Serwis dla kursantów i ośrodków szkolenia kierowców.


Znaki zakazu

(B-14)
Zakaz wjazdu pojazdów z materiałami, które mogą skazić wodę
(B-15)
Zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad ...m
(B-16)
Zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad ...m
(B-17)
Zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad ...m
(B-18)
Zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad ...t
(B-19)
Zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż ...t
(B-20)
Stop
(B-21)
Zakaz skręcania w lewo
(B-22)
Zakaz skręcania w prawo
(B-23)
Zakaz zawracania
(B-24)
Koniec zakazu zawracania
(B-25)
Zakaz wyprzedzania
(B-26)
Zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe
(B-27)
Koniec zakazu wyprzedzania
(B-28)
Koniec zakazu wyprzedzania przez samochody ciężarowe