Naukajazdy.pl - Serwis dla kursantów i ośrodków szkolenia kierowców.


Strzał w "10"


16 Mar. 2015

Zdobycie prawa jazdy dla wielu jest nieosiągalne. Zdanie egzaminu nie jest łatwym zadaniem, jednak łatwo można go stracić nie przestrzegając przepisów ruchu drogowego. Dla początkujących kierowców suma 20 punktów kończy przygodę z prawem jazdy. Ponowne zdobycie uprawnień wiąże się nie tylko z egzaminem. Obowiązkowe jest również przejście badań psychologicznych z zakresu psychologii transportu oraz przystąpienie do kursu redukcyjnego. Dlatego warto jest przestrzegać obowiązujących przepisów i cieszyć się ciężko zdobytymi uprawnieniami.

Strzał w “10”

Oprócz kar finansowych, które nakładane są na kierowców za łamanie przepisów, kierowca otrzymuje punkty karne, które mogą doprowadzić do utraty uprawnień. Oczywiście są one uzależnione od popełnionego wykroczenia.

Najwięcej punktów otrzymuje kierowca, który prowadził samochód pod wpływem alkoholu oraz kierowca, który dokonał przestępstwa drogowego np. potrącając pieszego. W takich sytuacjach kierujący pojazdem z marszu otrzymuje 10 punktów. Taką liczbę punktów otrzymamy również w sytuacji nie udzielenia pomocy poszkodowanemu, w tym wypadku sprawa najczęściej kończy się postępowaniem sądowym.

Strzałem w 10, może skończyć się również wyprzedzanie na przejściu dla pieszych lub ominiecie pojazdu, który zatrzymał się by ustąpić pierwszeństwa pieszemu. Punkty otrzymamy również nie ustępując pierwszeństwa pieszym w miejscach nieoznakowanych. Brak empatii w stosunku do osób niepełnosprawnych, które przechodzą przez jednię niekoniecznie w miejscach wyznaczonych może skończyć się 10 punktami karnymi.

Kontrola punktów

Wielu kierowców nie posiada wiedzy na temat swoich punktów, które udało mu się zebrać. Taka nieświadomość może skończyć się odebraniem prawa jazdy. Ilość zebranych punktów można sprawdzić na każdej komendzie policji, wystarczy okazać odpowiedni dokument. Można również otrzymać odpowiednie zaświadczenie, jednak wiąże się to z uiszczeniem opłaty w wysokości 17 złotych.

Odcinkowy pomiar prędkości na wiosnę
Do przetargu na budowę systemu odcinkowego pomiaru prędkości zgłosiła się tylko polska firma Sprint. W lipcu Główny Inspektorat Transportu Drogowego ustawił jej urządzenia w Warszawie przy ul. Przyczółkowej...
Karty parkingowe dla niepełnosprawnych dłużej ważne
Stare karty parkingowe dla niepełnosprawnych będą ważne do połowy 2015 r. - stanowi ustawa, którą podpisał prezydent. Ustawa wydłużyła ich ważność o siedem miesięcy, pierwotnie miały obowiązywać do...
Zobacz także podobne wiadomości