Naukajazdy.pl - Serwis dla kursantów i ośrodków szkolenia kierowców.


Kodeks Drogowy

Rozdział 2.Szkolenie i egzaminowanie (art. 101-115)

Art. 101.

(uchylony)

Art. 102.

(uchylony)

Art. 103.

(uchylony)

Art. 103a.

(uchylony).

Art. 104.

(uchylony)

Art. 105.

(uchylony)

Art. 106.

(uchylony)

Art. 107.

(uchylony)

Art. 108.

(uchylony)

Art. 109.

(uchylony)

Art. 110.

(uchylony)

Art. 110a.

(uchylony)

Art. 111.

(uchylony)

Art. 112.

(uchylony)

Art. 113.

(uchylony)

Art. 114.

  1. Kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji podlega:
    1. osoba posiadająca uprawnienie do kierowania pojazdem, skierowana decyzją starosty:
    2. na wniosek komendanta wojewódzkiego Policji, w razie przekroczenia 24 punktów otrzymanych na podstawie art. 130 ust. 1;
  2. (uchylony)
  3. (uchylony)
  4. (uchylony)

Art. 115.

(uchylony)