Naukajazdy.pl - Serwis dla kursantów i ośrodków szkolenia kierowców.


Artykuły:


Prawo jazdy na quady

Posłowie i rząd wreszcie zaczęli pracować na ustawą, która będzie miała wpływ na jazdę quadami. W ustawie najprawdopodobniej będzie zapisane, że motorowerami i quadami będą mogły kierować osoby powyżej 14 roku życia. Uprawniałoby do tego prawo jazdy nowej kategorii AM. Nowe regulacje dotyczyłyby quadów lekkich, których masa własna nie przekracza 350 kilogramów.

140 km/h po autostradach w Polsce

Wracając z sylwestrowej zabawy zgodnie z podpisaną ustawą przez prezydenta elekta będziemy mogli przycisnąć gaz do 140 km/h na autostradzie i do 120 km/h na drodze ekspresowej dwujezdniowej!

Kategorie B, C, D i E zwolnione z podatku VAT

Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej potwierdziło, że od 1 stycznia 2011 r. usługi szkolenia osób ubiegających się o wydanie prawa jazdy kategorii B, C, D i E, są zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) znowelizowanej ustawy o VAT.

Nowe testy na prawo jazdy od 19 stycznia 2013 r.

Zasady zdawania egzaminów na prawo jazdy zmienią się dopiero w przyszłym roku – zdecydował Sejm. Posłowie przyjęli nowelizację ustawy o kierujących pojazdami, która przesuwa o rok termin wejścia w życie nowych przepisów dotyczących praw jazdy.

Tachografy i czas pracy kierowców

Urządzenie kontrolne zwane tachografem, w świetle obowiązujących przepisów konwencji AETR, musi posiadać przyrządy wskazujące: przebytą odległość (drogomierz), prędkość (tachometr) i czas (zegar), przy pomocy których kierowca może w każdej chwili odczytać potrzebne mu informacje w czasie jazdy.

Podatek od środków transportowych.

Podstawa prawna: Ustaw z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613 z późn. zm.). Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20 października 2011 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych (M.P. z 2011 r., Nr 95, poz. 961). Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2011 roku w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz.U. z 2011 r., Nr 293, poz. 1731).

Karta kierowcy

Karta kierowcy musi być stosowana przez kierowców pojazdów używanych do przewozu rzeczy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony (łącznie z przyczepą lub naczepą) i kierowców pojazdów do przewozu osób (co najmniej 9 osób z kierowcą).

Licencja na taksówkę

Podstawa prawna: 1. Art. 6, 7 i 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 125, poz.1371 z późniejszymi zmianami).   2. § 1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie wzoru licencji na wykonywanie transportu drogowego, wypisu z licencji oraz wykazu pojazdów samochodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 145, poz. 1630).   3. § 2 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie określenia wysokości opłat za czynności administracyjne związane z udzielaniem i wydawaniem uprawnień na wykonywanie transportu drogowego osób i rzeczy oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 150, poz. 1685).   4. Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2000 r. Nr 86, poz. 960 z późniejszymi zmianami).

Poprawki do ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych wchodzą w życie 1.01.2012 r.

Informacja w sprawie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych podpisana 7 września 2011 r. wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o kierujących pojazdami podpisane

Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o kierujących pojazdami podpisane przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej - Sławomira Nowaka.

Zielony listek powraca

Młodzi kierowcy od nowego roku będą poruszali się po drogach, autami z symbolem zielonego listka klonu na przednich i tylnych szybach. Przepisy ustawy o kierujących pojazdami, które wejdą w życie 13 stycznia 2013 mają wprowadzić większy nadzór nad początkującymi kierowcami. Zostanie wprowadzony 2-letni okres próbny dla osób, które po raz pierwszy otrzymały prawo jazdy kat. B. Przez pierwsze 8 miesięcy od wydania dokumentu wymagane będzie oznakowanie auta zielonym listkiem klonu.

Okres próbny dla nowych kierowców dopiero od 2016

19.01.2013 r. na pewno w życie wprowadzona zostanie nowa forma egzaminów - reszta to na razie plany. Wiele wskazuje na to, że nowe przepisy o gromadzeniu punktów karnych, ewidencji instruktorów oraz przepisy o okresie próbnym dla nowych kierowców wejdą dopiero w 2016 roku.

Projekt o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami

18 września do opinii Biura Legislacyjnego Kancelarii Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami.

Projekt o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami

18 września do opinii Biura Legislacyjnego Kancelarii Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami.